Software Updates

De ZorgFactuur App wordt voortdurend bijgewerkt
met nieuwe functies en aanpassingen.
U kunt hieronder altijd de meest recente update-informatie bekijken.

 • BTW samenvatting: Zorgfactuur geeft precies de bedragen die je in je BTW aangifte moet invullen. Tap op het ikoon links-boven en kies
 ‘BTW per kwartaal’
 • Facturen en Specificaties mogen nu meerdere pagina’s lang zijn. Dus als je veel korte diensten draait, dan past het nu allemaal in één factuur
 • De opmerking in een dienst mag nu veeeeeel langer zijn: 250 letters in plaats van 60. Op de factuur wordt de opmerking dan over meerdere regels afgedrukt
 • De factuur heeft een iets andere kleur gekregen:
 Mooi donkerblauw in plaats van saai zwart
 • Kleine verbeteringen in de schermen
 • Klantwens: De maximale verhoging bij het samenstellen van een eigen ORT is verhoogd.
 • Opgelost: Er kon een crash optreden bij het weergeven van een Dienst
 • Opgelost: Bij het overschakelen tussen Dark mode en Light mode was het scherm slecht te lezen
 • Op verzoek: Alle uurtarieven kunnen nu per cent worden gekozen
 • Op verzoek: ORT voor Sociaal werk toegevoegd
 • Op verzoek: Bij het aanmaken van een factuur kan je zelf de factuurdatum aanpassen
 • Verschillende interne verbeteringen
 • Opgelost: Fout in filter ‘betaalde’ en ‘onbetaalde’ facturen
 • Opgelost: Het was soms lastig om de tijden in de dienst in te voeren
 • Opgelost: Soms werd er een verkeerde maand weergegeven in de koppen van een lijst
 • Op verzoek: In de factuur wordt het totaal aantal uren weergegeven
 • Veranderingen in het invoeren van Datum etc in het Dienst scherm
 • Opgelost: Klein probleempje in het “Dienst” scherm (gemeld door oplettende Zorgfactuur-gebruiker)
 • Opgelost: Probleem bij het aanmaken van een dienst ‘in de toekomst’ (gemeld door klant)
 • Opgelost: Kleine aanpassingen voor iOS 16 en iPhone 14
 • Opgelost: Crash bij het maken van een Dienst
 • Op verzoek: Je kunt in de facturen lijst kiezen of je alleen de betaalde facturen wilt zien, alleen de onbetaalde, of alle facturen
 • Opgelost: Als je één klant hebt geconfigureerd, kon het zijn dat je de dienst niet correct kon invullen
 • Opgelost: Als je de enige klant, de enige factuur of de enige dienst wilde weggooien, kon de app crashen
 • Op verzoek: Je kunt bij ‘Mijn bedrijf’ instellen of je het Zorgfactuur logo onderaan de factuur wilt tonen
 • Als je een dienst bekijkt, en je klikt op de klant, dan zie je de klantgegevens
 • De kleuren van de app zijn grondig aangepakt! We hopen dat je het mooi vindt
 • Op verzoek: Slaapdiensten. Als je een slaapdienst hebt gedraaid, kan je bij het invullen van je dienst kiezen voor ‘Slaapdienst’. Als je dat doet, dan klappen er 4 velden open: Begin slaap, Einde slaap, Uren vergoed en Vergoeding (per uur)
 • Als je een specificatie meestuurt met je factuur, en er zitten slaapdiensten bij, dan wordt er een extra specificatie van die slaapdiensten meegestuurd in de mail naar je klant
 • Op verzoek: In een dienst kan je kiezen uit de Opmerkingen van de laatste 25 diensten. Dat scheelt een hoop typen! Je doet dat door op het pijltje naast het invulveld voor de Opmerking te tikken
 • Op verzoek: Het minimum uurtarief is verlaagd naar € 5,00: Het officiële minumumloon voor 18 jarigen
 • Uurtarief nu instelbaar op 5 cent … was 10 cent.
 • Op verzoek: Je kon altijd al je uurtarief bij de klant instellen. Nu kan je bij iedere dienst je uurtarief aanpassen. Dat is vooral handig als je tussenpersoon bij verschillende eindklanten een verschillend tarief voor je heeft bedongen
 • Probleem opgelost waarbij bij het wijzigen van een ORT het toetsenbord de velden bedekte
 • De facturen zijn in de lijst gegroepeerd per maand
 • Verschillende kleine verbeteringen in de hele app
 • Op verzoek van een klant kan je nu nog meer regels op een factuur zetten! Tot wel 45!
 • Verschillende kleine verbeteringen in de invoer-schermen
 • Er zat een fout dat je tot 15 januari ook een abonnement moest afsluiten. Dat hoeft natuurlijk niet!
 • Als je factuur al betaald was, kreeg je soms toch de knop ‘Stuur nogmaals’ of ‘Stuur herinnering’ in de factuurdetails te zien. Dit is opgelost
 • Als je geen BTW berekent, staat vanaf nu op de factuur ‘BTW vrijgesteld’ en staat er geen bedrag meer bij BTW. Dat was een wens van een klant
 • Kleine verbeteringen in de UI
 • Na een jaar gratis, is er vanaf 15 januari een abonnement nodig om facturen te kunnen maken.
 • Dit abonnement kost € 9,99 per maand inclusief BTW. (€ 8,26 exclusief BTW).
 • Kleine interne optimalisaties.
 • Sommige gebruikers konden de startdatum van een nieuwe factuur niet kiezen. Dit is opgelost.
 • In Eigen ORT kan je nu ook zon- en feestdagen als gewone dag berekenen
 • In je diensten-lijst staat bij iedere maand het totaalbedrag van alle diensten van die maand
 • In de gegevens van je eigen bedrijf konden sommigen de aanspreektitel niet aanpassen. Nu weer wel.
 • In de dienst zijn nu de berekende delen weer zichtbaar.
 • Je kunt in je eigen ORT nu kiezen dat de Zaterdag wordt berekend als een gewone (doordeweekse) dag.
 • Bij een aantal gebruikers was de Eigen ORT niet meer aan te passen. Dat is nu opgelost.
 • De top-balk van het scherm heeft nu weer de juiste tekstkleur.
 • Bij het maken van een factuur zie je nu de diensten die daarin zitten.
 • KM vergoeding: In Dienst kan je nu ook delen van een km opgeven: bijvoorbeeld 12,4 km
 • In Dienst was het km vergoeding-veld niet altijd zichtbaar: Opgelost
 • Updates voor iOS 15
 • Je kunt nu per klant aangeven of er een Factuur-specificatie wordt meegestuurd in de factuur-mail. De factuur-specificatie bevat meer en andere informatie over de gewerkte diensten. Er wordt aangegeven hoeveel uur er gewerkt is in ieder tarief van de ORT. Bijvoorbeeld: 3 uur in 100%, 2 uur in 122%, etc. Dit was een verzoek van een gebruiker.
 • Bij iedere klant staat nu vooraf ingevuld ‘Vraag altijd’, zodat bij het verzenden van iedere factuur wordt gevraagd of de specificatie moet worden meegestuurd.
 • Bij de klant-instellingen kan nu gekozen worden tussen ‘Ja’, ‘Nee’ en ‘Vraag altijd’
 • Je kunt nu per klant aangeven of de ORT-specificatie moet worden meegestuurd in de factuur-mail. De ORT-specificatie bevat alle tarieven van de ORT per weekdag, weekend-dag en feestdag.
 • Bij iedere klant staat nu vooraf ingevuld ‘Vraag altijd’, zodat bij het verzenden van iedere factuur wordt gevraagd of de specificatie moet worden meegestuurd.
 • Bij de klant-instellingen kan nu gekozen worden tussen ‘Ja’, ‘Nee’ en ‘Vraag altijd’
 • Het totaal aantal gewerkte uren (exclusief evt pauze) staat nu vermeld in de factuur (bij iedere dienst). Dit was een verzoek van een gebruiker
 • De tekst in de mail die wordt gestuurd als je een klant een email stuurt met de ORT-specificatie (vanuit het Klant-instellingen scherm) is verbeterd.
 • Je kunt bij je eigen info (Mijn bedrijf) je AGB-code, je BIG-registratienummer en je AGB-praktijkcode invullen. Als je dat gedaan hebt, kan je bij iedere klant aangeven welke van die codes op de factuur moeten worden vermeld
 • Factuurbedrag in de voetnoot in de factuur bevat nu ook de BTW (indien klant BTW betaalt)
 • Kleine aanpassingen in de layout in de factuur
 • Maximale lengte van de opmerking bij een dienst iets langer gemaakt
 • De maximale dienst-lengte is verhoogd naar 24 uur.
 • Als een klant de ORT Geestelijke gezondheidszorg of Gehandicaptenzorg had, werd in de dienst en op de factuur de onjuiste ORT ‘Thuiszorg en verpleging’ getoond. Deze naam was onjuist, echter de berekening was correct. Deze naam wordt nu juist getoond.
 • De maximale verhoging in een eigen ORT in het weekend is nu ook € 25,-.
 • Factuurnummer wordt nu getoond in facturen lijst
 • Opmerking in Dienst scherm maakt nu beter gebruik van de ruimte
 • Als je op het ORT veld tikt in het Dienst scherm, krijg je de ORT gegevens te zien

Je kunt nu je eigen ORT maken! Veel zzp’ers werken met een afwijkende ORT. Je hebt dan 3 ‘verhogingen’: in de avond en nacht, op zaterdag en op zondag. Je kunt ook instellen wanneer het avond-tarief ingaat, en wanneer je dag-tarief weer begint.

Je kunt de ORT aan de klant mailen. Als de klant vraagt hoe jouw ORT eruitziet, dan kan je eenvoudig vanuit de Zorgfactuur app een mail sturen met een PDF met de betreffende ORT. Veel professioneler dan het mailen van een screen shot van je telefoon!

Veel kleine probleempjes opgelost:

 • In ‘Mijn bedrijf’ was een deel van het scherm niet zichtbaar als het toetsenbord zichtbaar was
 • Zelfs als ‘Bevrijdingsdag = feestdag’ was ingesteld bij de klant, dan werd die niet zo berekend in de Dienst
 • Kleine verbeteringen in de layout van de factuur
 • Toon ‘ex BTW’ bij uurtarief bij de Klant als die klant BTW betaalt
 • Meer ruimte in Factuur voor opmerkingen.
 • Fix van Datum-kiezer in Dark mode.
 • Fix van tonen van reiskostenvergoeding in factuurscherm.
 • In deze versie kan je de percentages van alle ORT’s inzien. Tik daarvoor op het ikoon linksboven in het scherm en kies “ORT’s”. Daar staan alle 15 ORT’s in een lijst. Tik op eentje en je ziet alle percentages van de Onregelmatigheidstoeslag van deze CAO.
 • In de factuur staat nu (onder het factuurnummer) de periode waar deze factuur betrekking op heeft. In het geval van een Weekfactuur, staat daar het Weeknummer vermeld.
 • Je kunt nu een factuur op ‘Betaald’ zetten, en dat zie je dan (ook) in je factuur lijst.
 • Je kunt nu een factuur opnieuw verzenden, ook als de betaaltermijn nog niet verlopen is.
 • Fix van datumkiezer in diensten.
 • Er zijn nu 15 ORT berekeningen mogelijk.
 • Je kan nu b.t.w. in rekening brengen.
 • Je kan nu reiskosten in rekening brengen.
 • Dit jaar gratis!
 • Vakanties van 2024 toegevoegd
 • Nu ook met facturen!!

Onregelmatigheidstoeslagen

Er zijn 16 verschillende ORT-berekeningen ingebouwd in de ZorgFactuur App. Het pijltje achter de naam linkt naar de pagina met de exacte percentages van die betreffende ORT.

 • Centrum voor jeugd en gezin Rijnmond
 • Gezondheidscentra
 • Huisartsenzorg
 • Jeugdzorg
 • Kinderopvang
 • Sanquin bloedbank
 • Stichting Fokus exploitatie
 • Thuiszorg en verpleging
 • Universitair Medisch Centrum
 • Vrij gevestigde Fysiotherapie praktijk
 • Welzijn en maatschappelijk
 • Zelfstandige klinieken Nederland
 • Ziekenhuizen en revalidatiecentra
 • Sociaal werk 

P.s.: De Zorgfactuur app heeft geen enkele relatie met Zorgwerk.
P.s.: De Zorgfactuur app heeft geen enkele relatie met de ‘Sociaal werk werkt’ website.

P.s.: → link naar pagina met onregelmatigheidstoeslagen.

De ZorgFactuur nieuwsbrief

Ontvang app nieuws direct in je mailbox.