Je kunt ervan uit gaan dat je voor een vrijstelling in aanmerking komt als je:

  • direct voor één patiënt werkt of voor een zorginstelling zonder winstoogmerk
  • werkzaamheden verricht die gericht zijn op het in stand houden, beschermen of herstellen van de gezondheid van een patiënt
  • bent ingeschreven in het BIG-register en
  • voldoet aan de eisen die de Belastingdienst stelt aan het ondernemerschap.

Je kunt bij de instellingen van een klant aangeven of je bij die klant BTW moet berekenen. Als je daar instelt dat er BTW moet worden berekend, dan wordt er bij de factuur automatisch 21% BTW opgeteld. Als je daar aangeeft dat er geen BTW berekend moet worden, dan komt op de factuur te staan “BTW Vrijgesteld”.